AI system development banner

Nghiên cứu
và phát triển AI

Các chuyên gia AI tại Tokyo Tech Lab sẽ giúp bạn ứng dụng các công nghệ AI mới nhất để tạo nên các sản phẩm thông minh, tiên tiến. Chúng tôi có thể hiện thực hóa ý tưởng của bạn bằng cách tạo ra một sản phẩm AI mới hoặc cải tiến những sản phẩm hiện có thông qua các công nghệ AI vượt trội, giúp sản phẩm của bạn được nâng lên một tầm cao mới.

Bạn gặp vấn đề
với AI?

Having trouble with AI?

Tôi có ý tưởng cho một sản phẩm AI mới nhưng lại không có chuyên môn để phát triển nó…

Tôi muốn cải thiện sản phẩm hiện có của mình bằng công nghệ AI nhưng không biết bắt đầu từ đâu…

Tôi muốn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng AI nhưng chưa có ý tưởng rõ ràng…

Dịch vụ AI của chúng tôi

OCR (Nhận dạng ký tự quang học)

OCR (Nhận dạng ký tự quang học)

OCR (Optical Character Recognition) là phần mềm nhận dạng ký tự quang học, dùng để nhận dạng các ký tự trên ảnh chụp hoặc ảnh scan, sau đó chuyển đổi các ký tự đó thành văn bản để có thể tìm kiếm và chỉnh sửa được.

Nhận diện tư thế người bằng AI

Nhận diện tư thế người bằng AI

Pose estimation là kỹ thuật cho phép nhận diện, dự đoán và theo dõi vị trí cũng như hướng và tư thế của một người hoặc đối tượng trong ảnh hoặc video.

Phát hiện và nhận dạng khuôn mặt

Phát hiện và nhận dạng khuôn mặt

Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt là quá trình phức tạp bao gồm việc phát hiện và nhận dạng khuôn mặt con người cùng với những đặc điểm riêng biệt của người đó trong ảnh hoặc video.

Quy trình phát triển

1

Chuẩn bị dữ liệu

Thu thập và dọn sạch tất cả các dữ liệu liên quan để huấn luyện mô hình.

2

AI Modeling

Phát triển các mô hình mạnh mẽ và chính xác để đưa ra dự đoán dựa trên tập dữ liệu đã thu thập được.

3

Mô phỏng và Kiểm thử

Đảm bảo độ chính xác và hiệu suất tổng thể của mô hình thông qua kiểm thử.

4

Triển khai

Triển khai áp dụng vào thực tế sau khi đã được kiểm thử thành công.

Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đối tác tin cậy

Meetruck
Softbank
we work
Dain Leaders
MWNetworks
Azoop
Tabist
Airweave
Shonen seminar
Pavana
Airweave
Appota
MiraiVision
Japan computer vision
Guardant
Meetruck
Softbank
we work
Dain Leaders
MWNetworks
Azoop
Tabist
Airweave
Shonen seminar
Pavana
Airweave
Appota
MiraiVision
Japan computer vision
Guardant
Tokyo Tech Lab

pattern left
pattern right
pattern bottom

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

consultation background
consultation background