Phát triển bền vững

quotation marks
Để đạt được sự cân bằng giữa tăng trưởng và phát triển bền vững luôn là vấn đề thách thức, nhưng đó là điều mà Tokyo Tech Lab có thể thực hiện.
Thông điệp từ CEO
heading image
certification

Chứng nhận

Tokyo Tech Lab đầu tư vào quy trình làm việc chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ chất lượng nhằm cung cấp giải pháp tốt hơn cho khách hàng và hướng đến sự phát triển bền vững.
Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các yêu cầu cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) để cung cấp tính bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như đảm bảo việc tuân thủ pháp luật.

ISO 27001:2013 cung cấp khuôn khổ cho việc thiết lập, triển khai, vận hành, theo dõi, duy trì, và cải tiến Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). Mục đích của ISMS là giúp tổ chức bảo vệ thông tin bằng cách thực hiện một tập hợp các biện pháp an ninh phù hợp. Biện pháp này cần phải bảo vệ thông tin từ một loạt các mối đe dọa, bao gồm mất mát dữ liệu, tấn công mạng, rủi ro về an ninh vật lý, rủi ro từ nhân viên, và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.
Xem thêm
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001 (viết tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 hiện tại) là một tiêu chuẩn cho Hệ thống Quản lý Chất lượng được phát triển và công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu để sử dụng như một khuôn khổ cho Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng để đánh giá và chứng nhận sự phù hợp với Hệ thống Quản lý Chất lượng của tổ chức hoặc doanh nghiệp.
Xem thêm
ISTQB

ISTQB

Đầu tháng 10 năm 2023, Tokyo Tech Lab đã vinh dự trở thành ISTQB GOLD PARTNER - Đối tác Vàng của Tổ chức Chứng chỉ Quốc tế trong Kiểm thử Phần mềm. Đây là một thành tựu đáng tự hào và thể hiện cam kết của công ty về chất lượng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.
Xem thêm