software quality assurance banner

Đảm bảo chất lượng
phần mềm

Các quy trình, kỹ thuật, tiêu chuẩn và công cụ trong Kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) có vai trò rất quan trọng với vòng đời của sản phẩm. Kế hoạch SQA đảm bảo sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các mô tả trong tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS).

Phần mềm chúng tôi kiểm thử

Tokyo Tech Lab cung cấp dịch vụ kiểm thử chuyên nghiệp và toàn diện nhằm đảm bảo các ứng dụng, phần mềm có chất lượng tốt và phát triển ổn định.

Phần mềm chúng tôi kiểm thử

Ứng dụng web

Ứng dụng IoT

Ứng dụng mobile

Ứng dụng AI

Ứng dụng desktop

Ứng dụng Big Data

Dịch vụ SaaS

Hệ thống Data Warehouse

Ứng dụng Blockchain

Hệ thống nhúng

Các hoạt động SQA

1

Phân tích yêu cầu

Phân tích các yêu cầu trong tài liệu đặc tả để đảm bảo chúng rõ ràng, đầy đủ và có thể kiểm tra được. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng phần mềm được phát triển theo đúng yêu cầu của khách hàng, đồng thời giúp người quản lý đưa ra giải pháp thực thi phù hợp.

2

Lập kế hoạch kiểm thử

Lên kế hoạch kiểm thử phần mềm cho đội kiểm thử để xác định một số yếu tố: Phạm vi kiểm thử, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực thực hiện.

3

Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử

Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử (test cases) dựa trên yêu cầu của phần mềm. Kịch bản kiểm thử mô tả rõ chi tiết dữ liệu đầu vào, hành động, kết quả mong đợi để xác định một chức năng của ứng dụng phần mềm có hoạt động đúng hay không.

4

Thiết lập môi trường

Dựa trên yêu cầu khách hàng và đặc thù của sản phẩm, môi trường kiểm thử sẽ được xác định. Người kiểm thử cần chuẩn bị smoke test case để kiểm tra môi trường cài đặt đã đáp ứng yêu cầu và sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử tiếp theo.

5

Thực hiện kiểm thử

Thực kiện kiểm thử theo kế hoạch và các kịch bản kiểm thử đã xây dựng trước đó. Nhóm kiểm thử thực hiện các bài kiểm tra, ghi lại kết quả và báo cáo mọi lỗi. Sau khi hoàn tất giai đoạn này, cần có được test results (kết quả kiểm thử) và defect reports (danh sách các lỗi tìm được).

6

Đóng chu trình kiểm thử

Mục tiêu chính của bước này là đảm bảo rằng tất cả các giai đoạn trước đã được hoàn thành và phần mềm đã sẵn sàng để phát hành. Sau đó, tiến hành đánh giá toàn bộ các chỉ số quan trọng được quan sát trong giai đoạn kiểm thử.

Kỹ thuật SQA

Tokyo Tech Lab sử dụng linh hoạt các loại kiểm thử để đảm bảo phần mềm đạt chất lượng tốt nhất.

Kỹ thuật SQA

Kiểm thử chức năng

Kiểm thử tương thích

Kiểm thử hiệu năng

Kiểm thử UX/UI

Kiểm thử thủ công

Kiểm thử khả năng sử dụng

Kiểm thử tự động

Công cụ SQA

chrome devtools logo
xCode logo
android studio logo
robomongo logo
jira logo
 charles logo
play wright logopostman logoselenium logoapache Jmeter logoproxyman logo

Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đối tác tin cậy

Meetruck
Softbank
we work
Dain Leaders
MWNetworks
Azoop
Tabist
Airweave
Shonen seminar
Pavana
Airweave
Appota
MiraiVision
Japan computer vision
Guardant
Meetruck
Softbank
we work
Dain Leaders
MWNetworks
Azoop
Tabist
Airweave
Shonen seminar
Pavana
Airweave
Appota
MiraiVision
Japan computer vision
Guardant
Tokyo Tech Lab

pattern left
pattern right
pattern bottom

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

consultation background
consultation background